Overnames & Waarderingen

"Wat is mijn bedrijf eigenlijk waard?" Het is een vraag die u als ondernemer regelmatig bezighoudt. En terecht. Want zeker bij overname, verkoop of fusie is het van groot belang een helder antwoord op die vraag te hebben. En als u weet ‘wat u waard’ bent, worden uw toekomstplannen stukken realistischer.

LENS Overnames & Waarderingen helpt u bij het bepalen van de waarde en het optimaliseren daarvan. U kunt van ons een duidelijk waarderingsrapport verwachten dat uitstekend onderbouwd is. Het is veel meer dan enkele kengetallen. U moet er tenslotte mee aan de slag. Het helpt u uw onderneming klaar te maken voor een toekomstige overdracht en uw beleid krachtig te onderbouwen.

Bij overnames of bedrijfsbeëindigingen kan er een conflict ontstaat over de waarde. Tussen aandeelhouders bijvoorbeeld. Beide partijen kunnen dan besluiten een onafhankelijke derde in te schakelen. Ook daarbij kan LENS advies u terzijde staan.

Wij begeleiden ondernemers ook bij transacties, op financieel, juridisch en fiscaal gebied. We weten hoe groot uw belangen zijn. U kunt erop rekenen dat we voor het maximale resultaat gaan. U heeft er immers heel veel jaren keihard voor gewerkt om uw bedrijf in de loop der jaren uit te bouwen tot wat het nu is.