Missie en Visie

Missie

Onze missie is de koers die wij als LENS accountants willen varen. Dat is een koers met groeiambities. Een doelstelling die wij met de meeste van onze relaties delen. Daarom is de kern van onze missie ook: samen succesvol groeien!

Wij werken graag samen met ondernemers in de regio Zwolle - Almelo. Onze veelzijdige en professionele dienstverlening zetten wij in voor ondernemers, met name voor het MKB. LENS accountants kenmerkt zich in een initiatiefrijke, toekomstgerichte houding en pragmatische inzet. Dit levert voor het MKB zowel tastbare als meetbare meerwaarde op. Voor ons is een prettige en duurzame samenwerking tussen klant en medewerker in een open sfeer onontbeerlijk.

Onze medewerkers vinden in LENS accountants een toegewijde werkgever met heldere doelstellingen, een vriendelijke bedrijfscultuur en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.
Wij nemen ons voor om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor mens en milieu nooit uit het oog te verliezen.

Visie

Onze visie is een routekaart. Een routekaart die de weg plaveit voor de koers, zoals die is vastgelegd in onze missie.

Voor huidige en toekomstige relaties van LENS accountants zijn groei en ontwikkeling belangrijke drijfveren. Om onze opdrachtgevers te helpen deze ambities te realiseren wil LENS accountants bij voorkeur op basis van gelijkwaardigheid samenwerken, met een heldere focus op de toekomst. Waarbij wij de relevante ontwikkelingen op de voet volgen en gebruik maken van de nieuwste ontwikkelingen op gebied van informatievoorziening. Vanuit haar visie functioneert LENS accountants als een generalistisch en specialistisch ondernemersklankbord en bedrijfsadviseur. Zo helpt LENS accountants de ondernemer(s) en de onderneming niet alleen met tijdige, betrouwbare financiële informatie, maar ook met het verder vormgeven van een succesvolle toekomst.