Disclaimer

Hoewel LENS accountants aan de inhoud van deze site de uiterste zorg besteedt, aanvaardt LENS accountants geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de informatie, of voor de gevolgen daarvan. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt LENS accountants geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaardt LENS accountants geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan

Eigendom

Alle rechten van de inhoud (tekst, grafische voorstellingen en foto's) van deze site zijn eigendom van en voorbehouden aan LENS accountants. Aan de inhoud van deze site zijn geen rechten te ontlenen. Niets uit deze site mag zonder toestemming van LENS accountants worden overgenomen in andere (digitale of analoge) media.

Functioneren van de site

Het kan zijn dat om wat voor reden dan ook (bijvoorbeeld een technische storing of een menselijke fout) dat de site tijdelijk niet functioneert. LENS accountants vraagt uw begrip hiervoor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg hiervan.