Bedrijfsadvies

Helder: met een goede accountant/bedrijfsadviseur staat u er nooit alleen voor. Wat uw vraag of gedachte ook is. Het zijn legio zaken die op een ondernemer afkomen... Opvolging, fusie of overname. Strategische herbezinning of andere marktpositionering. Sterke groei of krimpende omzet. De keuze voor krediet, hypotheek of andere uitbreiding van het werkkapitaal. LENS accountants heeft de kennis en de kunde om u bij al deze en andere vraagstukken terzijde te staan. En als we externe expertise nodig achten, dan beschikken we over een heel netwerk aan gekende specialisten en experts.
En ja, we kunnen u ook gewoon ondersteunen door tussentijdse cijfers te rapporteren waardoor u uw onderneming op koers kunt houden.


 

Jordi van der Weegh van Oosterwechel houten vloeren BV in Raalte over LENS

"Wij werken sinds 2006 met LENS accountants samen", vertelt Jordi van der Weegh van Oosterwechel houten vloeren BV. LENS verzorgt voor ons de jaarrekening, controleert onze administratie in Snelstart en helpt ons bij de salarisadministratie. Ook voorzien zij ons van advies op administratief en fiscaal gebied en begeleiden bijvoorbeeld de automatisering van onze administratie. De samenwerking met LENS verloopt prima, aldus Jordi. "Bij vragen volgt een vlot, duidelijk antwoord van deskundige medewerkers. Verder zijn ze altijd belangstellingstellend en nemen zelf initiatief als dat nodig is."