Bedrijfsadvies

Helder: met een goede accountant/bedrijfsadviseur staat u er nooit alleen voor. Wat uw vraag of gedachte ook is. Het zijn legio zaken die op een ondernemer afkomen... Opvolging, fusie of overname. Strategische herbezinning of andere marktpositionering. Sterke groei of krimpende omzet. De keuze voor krediet, hypotheek of andere uitbreiding van het werkkapitaal. LENS accountants heeft de kennis en de kunde om u bij al deze en andere vraagstukken terzijde te staan. En als we externe expertise nodig achten, dan beschikken we over een heel netwerk aan gekende specialisten en experts.
En ja, we kunnen u ook gewoon ondersteunen door tussentijdse cijfers te rapporteren waardoor u uw onderneming op koers kunt houden.


 

Kim Uijting van Stout Communicatie Creatie over LENS:

“Eerlijk, persoonlijk, met verstand van zaken. En altijd beschikbaar op het moment dat je ze nodig hebt.” Kim Uijting, mede-eigenaar van Stout Communicatie Creatie uit Zutphen, is tevreden over de samenwerking met LENS accountants. “In 2010 hebben we te maken gehad met een overname. In die tijd hebben we intensief samengewerkt. LENS vertegenwoordigde ons niet alleen op fiscaal en financieel vlak, maar gaf ook juridisch en strategisch advies. Erg waardevol in een toch al heftige periode. Daarnaast verzorgen ze al jaren onze cijfers en sinds kort ook onze salarisadministratie. LENS helpt ons vooruit te denken. Twee keer per jaar zitten we bij elkaar aan tafel, stellen we vast hoe we ervoor staan en bepalen we de strategie voor het komende jaar. Altijd met fris-kritische blik. Een verademing.”

http://www.stoutvooru.nu