Bedrijfsadvies

Helder: met een goede accountant/bedrijfsadviseur staat u er nooit alleen voor. Wat uw vraag of gedachte ook is. Het zijn legio zaken die op een ondernemer afkomen... Opvolging, fusie of overname. Strategische herbezinning of andere marktpositionering. Sterke groei of krimpende omzet. De keuze voor krediet, hypotheek of andere uitbreiding van het werkkapitaal. LENS accountants heeft de kennis en de kunde om u bij al deze en andere vraagstukken terzijde te staan. En als we externe expertise nodig achten, dan beschikken we over een heel netwerk aan gekende specialisten en experts.
En ja, we kunnen u ook gewoon ondersteunen door tussentijdse cijfers te rapporteren waardoor u uw onderneming op koers kunt houden.


 

Gert-Jan Broeze van Broeze in Nijverdal over LENS

Gert-Jan Broeze is managing director van Broeze in Nijverdal, een bedrijf dat zich o.a. bezighoudt met staalconstructies en de inrichting van scholen en slachthuizen. "We hebben al sinds 1922 een familiebedrijf. Recent vond een herstructurering plaats en hebben we een professionaliseringstraject doorlopen. Dat is, mede door de kennis en kwaliteit van LENS accountants, vlekkeloos verlopen. Wij hebben niet voor niets als motto: ‘Winnaars doen zaken met winnaars'."