Btw op oninbare vorderingen en privé gebruik

Let op: deze informatie is bestemd voor cliënten die zelf hun aangifte omzetbelasting verzorgen. Indien wij uw aangifte verzorgen, zullen wij rekening houden met onderstaande informatie en hoeft u deze informatie niet door te lezen.

Btw op oninbare vorderingen

Als u een factuur stuurt aan uw klanten moet u de btw daarover aangeven en afdragen. Mocht het voorvallen dat uw klant de factuur niet of gedeeltelijk betaald, dan is de vordering aan te merken als (deels)oninbaar. In dit geval hebt u btw afgedragen die u niet hebt ontvangen, deze btw kunt u terugvragen.

Wanneer kunt u de btw terugvragen?

U kunt de btw terugvragen als het zeker is dat uw vordering als oninbaar valt aan te merken. Vanaf 1 januari 2017 is een vordering in ieder geval als oninbaar aan te merken als de uiterste betaaldatum 1 jaar is verstreken. Heeft u een vordering vóór 1 januari 2017 en heeft uw klant deze nog steeds niet betaald? Dan wordt deze vordering per 1 januari 2018 aangemerkt als oninbaar. Is de oninbaarheid echter al vóór 1 januari 2017 ontstaan dan moet u een brief naar uw belastingkantoor sturen waarin u om een teruggaaf verzoekt.

Hoe kunt u de btw terugvragen?

De btw over vorderingen met een uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2017, welke derhalve op 1 januari 2018 als oninbaar worden aangemerkt, moet u, als uw klant nog steeds niet heeft betaald, in uw eerste aangifte van 2018 terugvragen. De btw over vorderingen met een uiterste betaaldatum ná 1 januari 2017, kunt u terugvragen in de aangifte over het tijdvak waarin duidelijk is geworden dat uw klant niet meer zal betalen, of na het verstrijken van 1 jaar na de uiterste betaaldatum.

 De btw kunt u terug vragen door het negatieve bedrag aan omzet met het daarbij behorende negatieve bedrag aan btw aan te geven bij vraag 1a of 1b van de aangifte.

Alsnog ontvangen van betaling ná teruggaaf van btw

Mocht het geval zich voor doen dat u ná teruggaaf van btw als gevolg van oninbaarheid van de vordering, alsnog de betaling geheel of gedeeltelijk ontvangt, dan moet u de verschuldigde btw over het gedeelte wat u heeft ontvangen aangeven in het tijdvak waarin u de betaling ontvangt.

Vergeet de btw over het privégebruik van uw auto niet!

Heeft u een auto tot uw bedrijfsvermogen gerekend welke door u of uw personeel ook privé wordt gebruikt? Dan kunt u de btw op de aanschaf, het onderhoud en gebruik aftrekken, voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Dit geldt ook voor leaseauto’s. Echter omdat de auto ook privé wordt gebruikt, bent u voor het privégebruik btw verschuldigd. Hierbij is van belang of u een kilometerregistratie bijhoudt of niet. U geeft de btw aan in de laatste aangifte omzetbelasting van het boekjaar.

Kilometerregistratie

U betaalt btw over het werkelijke privégebruik. Om dit te bepalen aan de hand van een kilometerregistratie, moet u een sluitende kilometerregistratie bijhouden. Rijdt u bijvoorbeeld volgens uw kilometerregistratie 15.000 zakelijke en 5.000 privé kilometers? Dan moet u 21% btw aangeven over (5.000/20.000 x 100%) = 25% van uw uitgaven met betrekking tot de auto.

 

 

 

 

 

 

 


« Vorige pagina